ujVb0Ws-FOUpdyet0eHzKaLuVfw HAMBALI ABDULLAH: SEMBAHYANG JUMAAT POLIS DAN TENTERA YANG BERTUGAS

Monday, 22 February 2016

SEMBAHYANG JUMAAT POLIS DAN TENTERA YANG BERTUGAS

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-14 yang bersidang pada 22-23 Oct 1985 telah membincangkan Sembahyang Jumaat Polis dan Tentera yang Bertugas.
Muzakarah telah memutuskan bahawa adalah harus bagi Polis dan Tentera meninggalkan Sembahyang Jumaat kerana menjalankan tugas-tugas keselamatan yang dikira uzur syarie kerana mereka terpaksa bertugas dengan syarat tidak meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut.

No comments:

Post a Comment